Århanen februar 2019
06. mai 2019

Århanen er borettslagets "nyhetsbrev" der styret informerer kort om saker som er relevante for beboere. Århanen lages minimum to ganger i året; vår og vinter.

Vårrydding og dugnad
06. mai 2019

Det blir lofts- og kjellerrydding mandag 6. mai, og vårdugnad mandag 13. mai. Velkommen til innsats for felles trivsel og bedre bomiljø!

Utskiftning av terrassedører
01. mars 2019

USBL Boservice har, på vegne av styret, fått i oppdrag å skifte ut terrassedører og plate i brystning på fast felt i enkelte boenheter i borettslaget.

Takarbeider Bård Skolemesters vei 22-24
28. januar 2019

Vi er i gang med arbeidet knyttet til skifte av tak i BS 22-24.

Kontroll av brannvernutstyr i boligene: Oppsamling
11. januar 2019

Styret har som en del av HMS-arbeidet besluttet å gjennomføre kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr i boligene i Årvoll Vest Borettslag.

Kontroll av brannvernutstyr i boligene
02. november 2018

Styret har som en del av HMS-arbeidet besluttet å gjennomføre kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr i boligene i Årvoll Vest Borettslag.

Invitasjon til informasjonsmøte vedr. beboerparkering i bydel Bjerke
02. november 2018

Til styrer i sameier, borettslag og velforeninger Årvoll og Tonsenhagen

Informasjon om anleggsarbeid i Øivinds vei 2.
11. oktober 2018

Arbeidet går framover, og vi skal nå inn i en svært hektisk periode med mange arbeidere på plassen. Dette vil vedvare fram til senhøsten, når prosjektet nærmer seg ferdig

Varsling av planlagt strømstans fra Hafslund Nett
25. mai 2018

Hafslund Nett er et av selskapene med høyest leveringssikkerhet for strøm i Norge. For å opprettholde den høye leveringskvaliteten må vi regelmessig foreta ettersyn

Drenering i Øivinds vei 16-18
22. desember 2017

Vi er nå i gang med dreneringsarbeidet i Øivinds vei 16-18.