Nyttig å vite

Lufting av radiatorer

Det er fint om beboere lufter radiatorene i sin boenhet hvert år når sentralvarmen skrus på.

Instrukser for lufting av radiatorer: Instruksjonsvideo fra Fortum Varme

1: Sett termostatskruen på 5 (høyeste innstilling)

2: Åpne lufteventilen på motsatt side av radiatoren ved å skru forsiktig opp med radiatornøkkel/luftenøkkel.

3: Husk å ha en bolle eller lignende til å samle opp vannet som kommer ut av lufteventilen når du åpner.

4: Skru ventilen forsiktig opp, slik at skruen ikke løsner.

5: Steng når det ikke kommer luft ut av ventilen lenger, og vannet renner i en jevn, rolig strøm.

 

Dersom det oppleves ulyder i radiatorene så må vaktmester Nicolay Meyer kontaktes. Dette er for å forsikre at det ikke forekommer vannlekkasjer eller skader på personell eller leilighet.

Han kan kontaktes på 

Telefon 482 33 375

E-post vaktmester@arvoll-vest.no  eller nicolay.fernaas.meyer@usbl.no