Nyttig å vite

Vaktmester i borettslaget

Vaktmester i borettslaget er Nicolay Meyer.

Viktig informasjon vedrørende vaktmestertjenester:

1) Vaktmester arbeider på borettslagets fellesarealer og med borettslagets fellesinstallasjoner. Bestillinger på arbeid skal gå via styret. 
Private bestillinger må den enkelte betale for. 

2) Ved åpning og lukking av vinduer må man være påpasselig med at alle tre håndtakene er igjen før man åpner vinduet med to håndtak.

Vaktmester kan kontaktes på 
Telefon 482 33 375 
E-post  vaktmester@arvoll-vest.no   eller    nicolay.fernaas.meyer@usbl.no