Nyttig å vite

Nyttig og viktig informasjon for riktig bruk og vedlikehold av terrassedører

Slitasje på beslag forårsaker at døren blir vanskelig og til slutt ikke mulig å
åpne/lukke. Mangelfullt vedlikehold forringer dørens normale levetid.

Åpne skrivet ved å klikke på denne lenken