Koronainformasjon til beboere
18. mars 2021

Nå må vi redusere sosial omgang til et minimum.

Kontroll av brannvernutstyr i boligene
29. januar 2021

Beboere må gjøre boligen tilgjengelig i oppgitt tidsrom.

Matfett skal ikke i avløpet!
30. november 2020

La oss alle bidra til å unngå blokkering av avløpsrør! Da unngår vi kostnader og ubehagelige opplevelser for dem som blir direkte berørt.

Informasjon knyttet til koronavirus på flere språk
15. november 2020

Her er lenker til Folkehelseinstituttet (FHI) og Integrerings- og Mangfoldsdirektoratets informasjonssider om koronavirus på flere språk.

Kontroll av elektrisk anlegg i leiligheten
26. oktober 2020

Formålet med kontrollen er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak.

Loft- og kjellerrydding 23. - 25. oktober – henting mandag 26. oktober 2020
28. september 2020

Alle eiendeler som står oppbevart på fellesareal må merkes tydelig med navn og dato for flytting, for at dette ikke skal bli fjernet og kastet under ryddingen.

Sentralvarmen skrus på fredag 18. september
18. september 2020

Veilomme i Bård Skolemesters vei er ikke P-plasser
26. august 2020

Det er ikke tillatt å parkere i veilommen som er en drop-off plass til skolen.

Maling av grunnmurer og utskifting av kjellervinduer
06. juli 2020

Dersom du som beboer disponerer en bod med vindu, er det nå fint om du nå rydder denne slik at det er klart for dette arbeidet.

Byggeprosjekt i Bård Skolemesters vei
19. juni 2020

I løpet av de neste to ukene vil det foregå arbeider med å sette kantstein og ferdigstille arbeidene i veien og på fortau med asfaltering i uke 28.