Rehabiliteringsprosjektet med vinduer og fasade er i startgropa. De to første blokkene er Bård Skolemesters vei 6/8 og 14/16 og de har fått oppslag om måling av vinduene allerede 20. og 24.6. Dette fordi vinduene lages på bestilling, og fordi leverandøren stanser produksjonen i fellesferien, så det hastet litt, for at resten av prosjektet skal kunne gå som planlagt. Oppstart for prosjektet er for øvrig satt til uke 31.