Nyttig å vite

Utleie av parkeringsplasser og garasje

Borettslaget har totalt 75 parkeringsplasser for utleie hvorav fire er øremerket elbil. Det er for øyeblikket (november 2016) få ledige plasser i Bård Skolemesters vei for utleie. Det er mulig å leie plass, eller sette seg på venteliste, ved å sende en e-post til styret (post@arvoll-vest.no). Ventetiden er vanskelig å forutsi da den avhenger av en oppsigelse fra eksisterende leietaker.

Det finnes også to garasjelag tilknyttet borettslaget, men begge disse er separate selskaper som organiserer seg selv. Det er svært sjelden omsetning av garasjer i det ene garasjelaget, mens det andre har 63  garasjer  + 1 motorsykkelplass, fordelt over hele området. Kjøp av garasje gjøres ved henvendelse til garasjelagets styre som forestår omsetningen etter ventelisteprinsippet.  For mer informasjon må garasjelagets styre kontaktes (aarvollvestgarasjelag@hotmail.com).