I forbindelse med borettslagets generalforsamling 28. mai 2024, så har en engasjert beboer hengt ut oppslag på alle inngangsdører om rehabiliteringsprosjekt og påfølgende husleieøkning. Styret ønsker å presisere at prosjektet per d.d vil medføre en husleieøkning på kr 1077,- (altså ikke 1882,- som det står på oppslaget). Dette skyldes at eksisterende lån vil bli refinansiert og tatt inn i det nye lånet, slik at de må trekkes fra på den husleien som betales i dag. Det gjøres oppmerksom på at det også vil bli søkt tilgjengelige tilskudd fra Enova og kommunen, som vil kunne redusere lånestørrelsen og dermed avdragene. Tilskudd kan dessverre kun søkes etter at prosjekt er vedtatt.

Vel møtt på generalforsamling!
Mvh Styret