Vårrengjøringen i Oslo starter rett etter påske

Bård Skolemesters vei og Øyvinds vei blir rengjort 5. april.

Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten én gang i døgnet.  Parkerer du på offentlig grunn har du uansett plikt til å sjekke om det har kommet opp nye skilter minst én gang i døgnet jf. forskrift om offentlig parkeringsgebyr §4.

Gater med parkering vil skiltes minimum 24 timer før oppstart.  

Forsinkelser 
Det kan skje at gater som er skiltet ikke blir rengjort som planlagt, enten på grunn av forsinkelser i arbeidet eller været, og disse gatene vil da bli skiltet på nytt senere. Alle gater, fortau, gang- og sykkelveier vil bli rengjort før maskinene parkeres, i tide til 17. mai.