Bård Skolemesters vei er en kommunal vei. Etter ferdigstillelse av arbeidene som ble utført i gaten og området ned mot Årvoll skole i sommer, har kommunen omregulert veien. Lommen er en drop-off lomme til skolen og er derfor skiltet parkering forbudt. Biler som parkeres i dette området vil bli bøtelagt.