I sommer vil grunnmurer bli malt og kjellervinduer skiftes ut. Vinduene skiftes ut fra utsiden, men innvendig tetting og belistning krever tilgang til fellesrom og boder. Dersom du som beboer disponerer en bod med vindu, er det nå fint om du nå rydder denne slik at det er klart for dette arbeidet til de tider som senere vil bli varslet ved oppslag. Varselet vil bli hengt opp av Vindu Entreprenøren AS. Malerarbeidet utføres av Malercompagniet Oslo AS. Ferdigstillelse er september 2020.