Status i dag


Vi har den siste tiden jobbet mye med å grave ut det sørlige kjørefeltet og det som skal bli en «kiss and ride» lomme i Bård Skolemesters vei. Deretter har vi fylt tilbake med masser som på et senere tidspunkt skal asfalteres. Store deler av området er i dag gjerdet inn og vil forbli gjerdet inn til vi har gravd oss ferdig og planert ut terreng i slutten av juni/begynnelsen av juli.

Skisse berørt område


VIKTIG Oppstart fase 3 torsdag 28.05.2020

Vi har gjennomført befaring og møte med garasjelaget til Årvoll Vest borettslag som vil bli mest berørt i tiden som kommer. Vår entreprenør vil lage en midlertidig parkeringsplass ved bommen til skolegård, slik at berørte parkeringsplasser har mulighet til å parkere der i en kort periode. Denne parkeringsplassen vil bli ferdig onsdag 27.05.2020. Vår entreprenør planlegger å starte opp graving av det nordre kjørefeltet og asfalt inn mot garasjer torsdag 28.05.2020 (del 1 fase 3) som innebærer at biler som skal benyttes i dette området må parkere på midlertidig parkeringsplass. Vedlagte riggplan viser omfanget av inngjerding og plassering av parkeringsplasser og under en illustrasjon av del 1 og del 2.

Flyfoto med markert område for midlertidig parkering

Entreprenøren vil starte nederst i veien ved oppkjøring til barnehagen og vil jobbe derfra utover i Bård skolemesters vei. De kommer til å tilstrebe fremkommelighet, men det vil være stengt for bilkjøring under deler byggeprosessen.

Tilkomst for Ambulanse, brannbil vil og renovasjonsbil er viktig momenter og blir ivaretatt av entreprenøren underveis i gravingen.

Etter at vi har fjernet asfalt vil gjerder bli satt opp slik at det vil være mulig og ha tilgang inn i garasjene, men kun til fots.
Vi ser for oss ca. 25 arbeidsdager med aktivitet i fase 3 og holder dialogen løpende med de berørte.