Du kan ikke sette ut farlig avfall som maling, løsemidler, fugepatroner, spraybokser, batterier, asbest og eternitt.
Heller ikke brannslokningsapparater.

Les hele informasjonsskrivet her 

Hilsen styret