Fase 3 - arbeider på vei og fortau mot leiligheter og garasjer i Bård Skolemesters vei


Arbeidene nærmer seg slutten. Entreprenøren har de siste ukene gravd ut forsiktig inn mot garasjene og i veien og skiftet ut masser. I løpet av de neste par ukene vil det foregå arbeider med å sette kantstein og ferdigstille arbeidene i veien og på fortau med asfaltering i uke 28 (6-10 juli). Dette medfører at garasjer og parkeringsplasser kan benyttes igjen etter dette. I mellom tiden kan det parkeres på den midlertidige parkeringsplassen og på parkeringsplassen ved flerbrukshallen om det er for få plasser.
Under er det markert med farge omtrent omfang av asfaltering som skal gjøres i begynnelsen av juli.

 

Det er også noen parkeringsplasser lenger opp i Bård Skolemesters vei, her markert del 3 fase 3, som vil få det vanskelig til tider med å parkere grunnet arbeider med veien. Entreprenøren vil sette opp avsperringer og ha dialog med bileierne underveis.

Avsluttende fase


I løpet av neste uke vil parkarmatur settes opp og testing av lys vil foregå frem mot ferdigstillelse i begynnelsen av august.
Det arbeides med å ferdigstille det som skal bli en vareleveringssone der det i dag er etablert midlertidig parkeringsplass og entreprenør vil beplante trær, busker og gress i slutten av jul - begynnelsen av august. I vareleveringssonen skal det legges storgatestein og asfalteres og skal etter planen være ferdig innen skolestart. 
Det vil med andre ord være aktivitet på Årvoll i sommerukene.

Adkomst for utrykningskjøretøy er markert på tegning hvor de kan bryte seg gjennom gjerde lengst opp i veien.
Denne vil bli låst med strips slik at det kan lett brytes opp. Når det gjelder renovasjonsbil vil entreprenøren sammen med renovasjonsbil finne løsning for tilgang til leilighetene.