På grunn av skifte til nytt elektronisk system på hovedvarmesentralen, vil varmtvannet være borte store deler av dagen. Fortum vil rette opp feilen snarest mulig.