Kontroll av brannvernutstyr i boligene: Oppsamling
11. januar 2019

Styret har som en del av HMS-arbeidet besluttet å gjennomføre kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr i boligene i Årvoll Vest Borettslag.

Kontroll av brannvernutstyr i boligene
02. november 2018

Styret har som en del av HMS-arbeidet besluttet å gjennomføre kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr i boligene i Årvoll Vest Borettslag.

Invitasjon til informasjonsmøte vedr. beboerparkering i bydel Bjerke
02. november 2018

Til styrer i sameier, borettslag og velforeninger Årvoll og Tonsenhagen

Informasjon om anleggsarbeid i Øivinds vei 2.
11. oktober 2018

Arbeidet går framover, og vi skal nå inn i en svært hektisk periode med mange arbeidere på plassen. Dette vil vedvare fram til senhøsten, når prosjektet nærmer seg ferdig

Varsling av planlagt strømstans fra Hafslund Nett
25. mai 2018

Hafslund Nett er et av selskapene med høyest leveringssikkerhet for strøm i Norge. For å opprettholde den høye leveringskvaliteten må vi regelmessig foreta ettersyn

Drenering i Øivinds vei 16-18
22. desember 2017

Vi er nå i gang med dreneringsarbeidet i Øivinds vei 16-18.

Århanen februar 2018
05. desember 2017

Den nyeste utgaven av Århanen finner du her

Julekonkurranse
05. desember 2017

Styret ønsker alle i borettslaget og alle samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

Informasjon om anleggsarbeider i Øivinds vei 2
26. september 2017

Endring av gitt tillatelse

Informasjon vedrørende utbygging av Årvoll flerbrukshall
15. september 2017

Undervisningsbygg Oslo KF skal bygge ny flerbrukshall i tilknytning til Årvoll skole, Gnr./ Bnr. 87/ 34.