Boligselskaper og sameier skal kompenseres for strømforbruk over fellesmålere og individuelle målere. Videre vil
også fjernvarme kompenseres for. For Borettslaget Årvoll Vest har de svært høye prisene ført til overskridelse av
budsjettet på fjernvarmen. 

Styret ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at kostnadene av dette er noe vi alle deler, og håper alle tilpasser sin bruk av oppvarming etter eget behov. Husk at den mest effektive måten å spare kostnader på er å ikke bruke unødvendig mye fjernvarme og strøm. Skru ned termostaten på radiatorene dine dersom du har det varmere enn nødvendig!

Les hele informasjonsskrivet her