Komprimatorbilen fra RENOVA begynner å kjøre fra morgenen mandag 30. mai.
Siste frist for å legge ut gjenstander for henting er søndag kveld.

Les hele informasjonsskrivet her