Styret avholder vårdugnad torsdag 12. mai fra kl 17.00. 

Les hele informasjonsskrivet her.