Denne høsten vil mange beboere i Bård Skolemesters vei bli kontaktet vedrørende kontroll av elektrisk anlegg i leiligheten.

Det gjennomføres målinger og visuell sjekk av det elektriske anlegget. I tillegg gis det råd og informasjon om elsikkerhet.
Deler av kontrollen utføres på spenningsløst anlegg, noe som betyr at strømmen blir borte en kort stund.
Kontrolløren må ha tilgang til alle deler av det elektriske anlegget med mindre det er spesielle forhold som skulle tilsi noe annet.
Utførelse, vedlikehold og drift av elektriske anlegg er underlagt offentlig kontroll og tilsyn.

Formålet med kontrollen er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Kontrollvirksomheten er finansiert via nettleien til nettselskapet.

 

Les mer på http://www.elsikkerhetsportalen.no/