Protokoll 2019  

Kommentar til vedtak om endrede vasketider: Nye vasketider gjelder fra 1. juli 2019. Vennligst kontakt styret dersom du har spørsmål.