Strømutkobling

Hafslund Nett er et av selskapene med høyest leveringssikkerhet for strøm i Norge. For å opprettholde den høye leveringskvaliteten må vi regelmessig foreta ettersyn og vedlikehold av strømnettet.

På grunn av dette er vi dessverre nødt til å foreta en strømutkobling i Bård Skolemesters Vei 2 Oslo (GÅRDSANLEGG) fra fredag 22.06.2018, klokken 08:00 til klokken 15:00.

Skulle arbeidet ta kortere tid enn antatt, vil strømmen bli satt på tidligere enn angitt. For din egen sikkerhet ber vi deg derfor om å anse nettet som spenningsførende hele vedlikeholdsperioden. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer som medfører at den planlagte utkoblingen ikke vil bli gjennomført i det varslede tidsrommet.

Vi beklager de ulempene utkobling av strømmen medfører. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om utkoblingen, kan du ringe 22 44 10 40 og vise til ditt referansenummer.

Med vennlig hilsen

Hafslund Nett AS