I forbindelse med arbeider i teknisk rom, blir varmtvannet stengt i perioden tirsdag 11. juni kl. 12:00 til torsdag 13. juni ca. kl. 14:00.

Det er kun varmtvannet som blir stengt. Det vil være kaldt vann i kranene som vanlig under utbedringsperioden.


Nordisk Energikontroll AS
Telefon 64 84 55 20