USBL Boservice har, på vegne av styret, fått i oppdrag å skifte ut terrassedører og plate i brystning på fast felt i enkelte boenheter i borettslaget.

Dette gjelder primært boenheter i fjerde etasje.

Arbeidet vil bli utført i uke 12 og 13/2019.

 

USBL Boservice tar kontakt i forkant av oppstart for nærmere avtale om tidspunkt for utførelse, og minimum en uke i forveien.

 

Spørsmål kan rettes til Steinar Lillesund på telefon 916 60 359.