Vi er i gang med arbeidet knyttet til skifte av tak i BS 22-24.
Stillaser på begge sider, samt materialheis er ferdig montert.

Entreprenøren vil starte med å rigge i stand brakke, containere og nedkastrør tirsdag 29. januar.
Rivearbeider på tak vil starte i løpet av tirsdag 29. og/eller onsdag 30. januar.

Vennligst kontakt styret dersom du har spørsmål.