Vi har mottatt nabovarsel fra Årvollveien 23E for innglassing av balkonger, som feilaktig ser ut til å vise vinduer i kjelleretasjen. Det er ut til å være fra en gammel tegning. Styret sender inn merknad til nabovarselet. 

For forprosjektet for utskifting av vinduer og fasadeoppgradering er det bestilt en energikartleggingsrapport. Denne rapporten vil hjelpe styret å ta finne korrekte og kostnadseffektive tiltak i den videre prosessen. Det er forventet støtte fra Enova til å dekke 50% av kostnaden til rapporten. 

Styret får informasjon fra enkelte beboere om at nedløpsrør enkelte steder er tette, og benytter anledningen til å be alle om å se om rør fra egen balkong er tette og eventuelt rense de.