Ny avfallsløsning i Årvoll Vest Borettslag

Nå er den nye avfallsløsningen klar, og her kommer viktig praktisk informasjon til alle beboere. Det er lagt opp til god kapasitet. Hvis man allikevel opplever at en avfallsstasjon skulle være full ønsker vi at man går til neste plass.
Beholderen for papp og papir er bevisst trang der papp mates inn, for å forhindre problemer med at store pappesker utvider seg etter mating, og blir sittende fast. Anbefaler å skjære/rive opp pappesker slik at de lett kan mates inn.
Styret setter stor pris på tilbakemeldinger rundt fulle beholdere.

Bård Skolemesters vei:
Avfallsbrønnene er klare for bruk. Sjaktene i oppgangene stenges mandag 9. mai av USBL, og Renovasjonsetaten henter de gamle avfallsbeholderne tilhørende sjaktene siste gang i løpet av uke 19.

I Bård Skolemesters vei er det 3 standplasser. Alle plassene har restavfall og papp, mens standplass 1 ved BS 2/4 har glass og metall i tillegg til restavfall.. Det er i utgangspunktet tenkt at BS 2, 4, 6 og 8 bruker 1, BS 10, 12, 14, 16, 18 og 20 bruker 2, mens 22, 24, 26 og 28 bruker 3, men dette vil trolig variere litt med gangmønster.

Øyvinds vei:
Avfallsbrønnene er klare, men kan ikke tas i bruk før skilting fra kommunen er klart. Skiltingen gjelder parkering forbudt foran den nye avfallsstasjonen nederst i Øyvinds vei. Det kommer på plass i løpet av mai, og vi vil gi ut informasjon når den tid kommer. Inntil skilt er satt opp bruker vi gamle avfallsbeholderne og sjaktene som før.

I Øyvinds vei er det 2 standplasser. Alle plassene har restavfall og papp, mens standplass 4 har metall og glass. Her vil gangmønster avgjøre hvilken standplass man bruker, men i utgangspunktet tror vi ØV 1, 3, 4, 6, 20 og 22 vil bruke 4, og ØV 8, 10, 12, 14, 16 og 18 vil bruke 5.

Vi håper ordningen oppleves som ryddig og bedre enn dagens sjakter, og at sykkelparkeringen brukes flittig.