Styret har som en del av HMS-arbeidet besluttet å gjennomføre kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr i boligene i Årvoll Vest Borettslag.

Trygg og Sikker gjennomførte på vegne av borettslaget kontroll av dette utstyret i november 2018.

Nå tar de en ny runde i de boligene som ikke var tilgjengelige for kontroll i november.

Oppsamlingsrunden finner sted på mandag 21. januar 2019 i tidsrommet kl. 08-12.

 

Les mer om oppsamlingsrunden her (pdf)