Til styrer i sameier, borettslag og velforeninger Årvoll og Tonsenhagen
 
Bydel Bjerke har det siste året vurdert innføring av beboerparkering. Bydelsutvalget behandlet saken forrige måned og vil vurdere innføring av beboerparkering i noen områder. Her følger saksframstilling til neste møte og kart over disse områdene. Vi har holdt et informasjonsmøte om dette den 17.10. Etter møtet vil størrelsen på sonen for Risløkka og Brobekk justeres.
I møtet kom det også fram forslag om å vurdere beboerparkering på Årvoll og Tonsenhagen. Vedlagt er en avgrensning av et område på nedre Årvoll som kan vurderes for innføring av beboerparkering.

Vi vil ha et informasjons- og drøftingsmøte med berørte sameier, borettslag og velforeninger på området Årvoll og Tonsenhagen onsdag den 7.11. kl 19.00
Vi ønsker snarlig tilbakemelding fra de som ønsker å delta og ser helst at hvert borettslag/sameie/velforening er representert med to personer på møtet. 
SVAR INNEN 1 NOVEMBER.
 
Møtet holdes i bydelens lokaler Ulvenveien 80. KART
 
Både styrene og beboerne kan sende sine synspunkter på saken til bydelen, bruk mailadressen: beboerparkering@bbj.oslo.kommune.no Det er fint om dere sprer informasjon om saken i lokalmiljøene.
Les mer om beboerparkering på nettsidene til Bymiljøetaten: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/
Merk at ordningen IKKE GJELDER PRIVATE P-PLASSER ELLER PRIVATE VEIER. Disse må eierne regulere selv, slik det er i dag.
 
Med hilsen
Erik Anders Aurbakken
Spesialkonsulent
Bydel Bjerke
Postboks 13 Økern
0508 Oslo, Besøksadresse: Ulvenveien 80
e-post: erik.anders.aurbakken@bbj.oslo.kommune.no<mailto:erik.anders.aurbakken@bbj.oslo.kommune.no>
Sentralbord: 21 80 21 80    Mobil 90805339      http://www.bydel-bjerke.oslo.kommune.no