Vårrengjøring i Oslo starter 11.april. Hos oss blir det 15. mai. For mer informasjon, se nettsiden til Oslo Kommune: https://oslo.kommune.no/varrengjoring.