Begrunnelsen for styrets beslutning om å fjerne vindushåndtakene,  er at dette er tunge, gamle vinduer som ikke er beregnet på å stå åpne over lengre tid. Det har vært flere episoder med løse vinduer. Bakgrunnen for styrets vedtak er blant annet:
  1.  Vinduer blir stående åpne i lengre perioder når beboere åpner disse for lufting. Ingen har ansvaret for å lukke disse ved regn og vind.
  2.  Vinduer kommer ut av stilling ved lukking, som medfører fuktinntrenging og bygningsskader også i lukket stilling ved regn og vind
  3.  Vinduer kan falle ut fordi hengslene ødelegges ved feil bruk.
Styret har derfor fått fjernet vriderne og vinduene vil kun åpnes når de vaskes.
Den dagen borettslaget skal skifte ut alle vinduer, vil det bli valgt en annen type vinduer.