Vi har i den siste perioden jobbet aktivt med å grave grøfter og etablere infrastruktur i grunnen i området der vei ned til flerbrukshall og gangvei møtes. Her skal det bli en snuplass og vareleveringsområde. Dette arbeidet var planlagt å bli ferdig forrige uke, men vi ser for oss å arbeide med dette ut denne uken.
 
Oppstart av fase 2:
I løpet av denne uken eller mandag neste uke vil grunnentreprenør stenge veien ned til flerbrukshallen som er der i dag. Derimot åpner vi for en midlertidig vei på eksisterende gangveien, slik at kjøretøy kan kjøre til parkeringsplassen ved flerbrukshallen med innkjøring lenger opp i Bård Skolemesters vei (se vedlagt riggplan). Veien vil ikke være åpen for gangtrafikk og vi skilter at veien er stengt som gangvei og omkjøring til flerbrukshall. Dette arbeidet er innledende aktiviteter før vi starter fase 2 av arbeidene.
 
Fra mandag 11.05.2020 vil vi starte opp arbeidene med å grave opp det sørlige kjørefeltet i Bård Skolemesters vei for å etablere «kiss and ride» lomme. I den forbindelse blir det ikke mulig å parkere i gaten og parkering i enden av gaten til barnehage kan bli begrenset eller fjernet. Vi håper at barnehagen kan oppfordre foreldre til å levere og hente barna fra Årvoll gård eller Årvollveien selv om det vil være mulig å kjøre frem til barnehagen. Vår entreprenør vil sette opp parkering-forbudt-skilt i slutten av denne uken slik at bilister varsles i rimelig tid forbudet gjelder.
Biler som ikke er fjernet når skiltet trer i kraft blir dessverre tauet bort.
 
Påminnelse fase 3:
Vi vil informere mer når vi nærmere oss oppstart av fase 3 og arbeider med nordlige kjørefeltet i veien og kantstein mot leiligheter og garasjer i Bård Skolemesters vei. Slik det er planlagt i dag så er oppstart tenkt i begynnelsen av juni og vil vare til begynnelsen av juli. Dette vil påvirke fremkommelighet til garasjene og leiligheten, men vår entreprenør vil ivareta dette. 

Riggplan fase 2

Riggplan fase 3