Styret har fått satt opp bestillingsskjema for trapperomsdører. 
Frist for innsending er 31. mai.

Pris: 22.900 kroner, inkludert merverdiavgift.
Pristilbudet er komplett inkl. levering av trapperomsdør, utriving og bortkjøring av eksisterende dør, samt forskriftsmessig montering av ny med listverk og nødvendig isolering. 

Bestillingsskjema