Årvoll kabelnett (ÅKN) har i sommer reforhandlet avtalen med GET om leveranse av TV- og bredbåndstjenester. Resultatet er en avtale som vi mener er fremtidsrettet og bedre både når det gjelder innhold og pris. Avtalen møter en trend med voksende fokus på høy båndbredde og strømming.

Hovedpunktene i den nye avtalen er:
• Økt hastighet for bredbånd.
• Hver abonnent kan velge bort TV mot å få høy bredbåndhastighet uten å betale noe ekstra.
• Lavere priser på kollektiv pakke og bredbånd.
• Introduksjon av den nye Get boX som standard dekoder som regnes som den kraftigste TV-boksen på det norske markedet.

Åpne hele informasjonsskrivet ved å klikke på lenken under.

Nye og forbedrede tv- og bredbåndstjenester