BundeBygg As har på oppdrag i fra Boligbygg KF fått i oppdrag å bygge nye omsorg+ leiligheter i Øyvinds vei nr 2.

Kommunen har nå gitt igangsettingstillatelse, og arbeidene vil nå starte opp. Grunnarbeider starter i uke 23 (6/6) og vil pågå til over sommeren.

Det skal kjøres ut en del lastebillass med masser. Videre skal det bores stålkjernepeler. Disse arbeidene forventes medføre noe støy, og det vil selvsagt bli en del anleggstrafikk i området.

Det er planlagt montasje av tårnkran i sommer. I starten av august starter betongarbeider i kjelleren.

Prosjektet tas sikte på å ferdigstilles ved årsskiftet 2018/2019.

Spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til e-posten: oyvindsvei2@bundebygg.no