Målsetning: Vi skriver informasjonsbrevet for at naboer skal ha mulighet til å vite hva som skjer inne på byggeplassen.

Hvor og når: Orienteringsbrev til henges opp hver andre uke på en tavle på utsiden av bygge-gjerdet vårt.

INFORMASJON UKE 39 og 40