Vaktmester og styret ber beboere i borettslaget om ikke å parkere biler foran gang- og stikkveier i Øivinds vei. Dette vanskeliggjør snørydding og strøing av glatte veier. I tillegg er det til hinder for utrykkingsfartøy og spesialtransport.