Mer informasjon om anleggsarbeidet og prosessen med sprengning i følgende skriv:

Nabovarsel - Sprenging

Informasjonsskriv uke 37 og 38