Styret i Årvoll Vest brl inviterer med dette alle interesserte eiere og beboere til et informasjonsmøte hvor representant fra utbygger er tilstede. Det vil bli en gjennomgang av prosjektet, og det vil bli anledning til å stille spørsmål. Prosjektet er i gang.

Tid og sted: Onsdag 25. september 2019 kl.18.30, Årvoll skole (samlingssalen)

Dette byggeprosjektet vil påvirke borettslaget som følge av at det ligger tett på blokkene i Bård Skolemesters vei, og fordi det vil bli en anleggsvei mellom Årvoll senter og blokkene i Bård Skolemesters vei 2-4 og 4-6. Beboerne i disse og tilstøtende blokker oppfordres spesielt til å møte. Agenda for møtet:

  1. Bakgrunn og historikk. Borettslaget solgte i 2012 areal under bakken i forbindelse med nytt Årvoll senter.
  2. Grunnarbeider og tidsplan. Oppstart og varighet.
  3. Anleggsvei over borettslagets eiendom. Hva innebærer dette og hvor lenge skal den være i bruk?
  4. Støy og sjenanse for borettslagets beboere. Hva gjøres for å begrense dette?
  5. Kompensasjon til borettslaget for ulempen
  6. Valg av beboerrepresentant

Oslo, 19.9.2019

Styret

post@arvoll-vest.no