Årvoll skole fikk onsdag 20.5.20 beskjed fra Utdanningsetaten at det ikke vil være mulig å låne/leie ut skolelokaler fram til sommeren. Begrunnelsen for dette er at det ikke er ønskelig med flere mennesker på skolene enn nødvendig, grunnet smittevern og for å redusere behovet for ekstra renhold. Med begrensede ressurser må skolene prioritere å gi elevene en best mulig skole i koronatida.

Styret har i stedet leid et noe mindre lokale på Årvoll Gård for avvikling av generalforsamlingen i borettslaget. Det vises til innkallingen som er delt ut til alle, og det oppfordres til at det kun møter 1 person pr husstand, og at du vurderer bruk av fullmakt, dersom du ikke må møte fysisk. Er du i en risikogruppe eller har symptomer på mulig smitte av koronaviruset, må du ikke møte.

Ny og endret informasjon som gjelder generalforsamlingen er som følger:

Tid og sted:

Onsdag 3. juni 2020 kl. 18.30 – Årvoll Gård (Fjøset), Årvollveien 35

 

Med vennlig hilsen

Årvoll Vest Borettslag A/L