Vi er nå inne i råbyggsfasen hvor betongdelen av bygget tar form. Vi har støpt en del av fundamentene i bunn og starter på vår første vegg og søyle i uke 3.
Som mange av dere sannsynligvis har merket har tårnkranen også kommeMint opp.

Støy fremover
Støyen er betraktelig mindre i denne byggefasen enn den foregående. Sprenging og utlasting er ferdig. Vi ønsker å presisere at arbeidene nå kommer til å foregå fra 07.00-18.00 på hverdager.

Les hele informasjonskrivet her, Informasjon uke 3-6