Vi ønsker å presisere at arbeidene nå kommer til å foregå fra 07.00-19.00 på hverdager.

Fremover gjør vi mye arbeid som er innenfor Oslo Kommunes støykrav og arbeider derfor gjennom hele dagen.

Skulle det være spørsmål i forbindelse med informasjonen over eller andre byggeplass relatere tema, vennligst ta kontakt med Matilde Funderud på e-post eller legg en lapp i postkassen ved Årvollveien 23F.

Om det er henvendelser av en mer formell karakter ber vi om at dere henvender dere til byggherren for prosjektet.
Byggherren er Lille Borgen AS, og Byggherre-representant er Jan Røkke ved epost jan@rokkeeiendom.no.

Les informasjonsskrivet her